Avaleht Valimisliidule Meie Vald Kose esitatud ettepanekud ja probleemid, mis vajavad lahendamist Kose ja Kõue vallas

Valimisliidule Meie Vald Kose esitatud ettepanekud ja probleemid, mis vajavad lahendamist Kose ja Kõue vallas

Valimisliidule Meie Vald Kose esitatud ettepanekud ja probleemid, mis vajavad lahendamist

Kose ja Kõue vallas seisuga 23.09.2013


Ahisilla

 1. Kergliiklustee jätk üle Kehra mnt.

Ardu

 1. Suvine prügimajanduse korraldamine (veehoidla ümbruses) koos maa omanikega.
 2. Ujumiskoha planeerimine veehoidla juurde (Ardule lähemale), koostöös Tallinna Veega läbirääkimiste teel veehoidla kaevamine Ardusse ja / või vana ujumiskoha väljaehitamine Kiruvere parkla juures (kuulub RMK-le).
 3. Siseteed korda.
 4. Ardu valgustus.
 5. Haljastus korraldada.
 6. Aiamaade munitsipaliseerimine/erastamine.
 7. Uue katlamaja hange.
 8. Ühistransport (Ardu – Tallinn – Ardu) õhtustel kellaaegadel.

10.  Ühistransport (Ardu – Kose – Ardu), Virla ja Kõue vaheline liiklus, Kadja küla, Aela küla.

11.  Ardu kooli maine tõstmine.

12.  Ardu kooli majandamine läbipaistvamaks (suvelaagrid ja üritused jms).

13.  Ardu aleviku/külavanema valimine (sama ka teistes külades).

14.  Kõik Kõue valla kohalikud teed korda teha.

15.  Kergliiklustee Ardust veehoidla äärde ja läbirääkides omanikega on võib olla võimalik ka ümber veehoidla.

16.  Jätkata suurema toetustega: Ardu Kirves - aprilli kuus; Spordipäev, mis on siiani toimunud augustis Ardus.

17.  Huviringid - toimuksid ka Ardus. Selleks, et oma lapsi huviringi saata on vaja muidu sõita Kosele või Paidesse. Rohkem tähelepanu pööratud ka sellele, et pisemates kohtades oleks lastel vabal ajal midagi teha.

Habaja

18.  Koolitee – Habaja ja Harmi vahel muuta kergliiklusteeks (see oleks osa Kose- Habaja kergliiklusteest).

19.   Triigi-Habaja tee ja Äksi- Harmi- Riidamäe tee mustkatte alla.

20.  Habaja tiigi ümbruse ja spordiväljaku korrastamine.

21.  Tänavavalgustus.

Kanavere

22.  Teed tolmuvabaks.

23.  Külakeskuse (kooskäimise koha) rajamine.

24.  Lahingupaiga ümbruse korrastamine.

25.  Bussiühenduse parandamine

Karla

26.  Kuivajõe äärse keskkonnaohtliku tootmisettevõtte likvideerimine / ümberasustamine (lahenduse leidmine).

27.  Aiamaade munitsipaliseerimine.

28.  Tee remondi lõpetamine.

29.  Silla (nn siloaugu juures) piirete taastamine.

***  Kuidas mõjutab võimalik lennuvälja ehitus kohalikku elu?

Kose

30.  Lumevallide probleem talvel Kehra mnt majade sisse ja väljasõidu juures.

31.  Kose Gümnaasiumi maneeži renoveerimine (koos ventilatsiooniga).

32.  Ujula renoveerimine.

33.  Pikk 20 maja vallavalitsuse poolsele küljele kõnniteele uus asfalt panna.

34.  Jõe äärde ujumisrand teha.

35.  Kose laululava (Aasumägi) korda teha (ehk detailplaneering ellu viia).

36.  Prügi Kose kosest vaja ära koristada (kosest allavoolu).

37.  Toetada sporditegevust mitte vähemal määral kui rahvatantsu ja muusikaansambleid.

38.  Ühisüritused (kino, teater)

39.  Kergliiklustee kividest puhastamine (Kose jm).

40.  Looduslike kepikõnniteede rajamine.

41.  Korraldada suvine nn lillendus / haljastus üle valla alevikes ja külades.

42.  Talvise libedustõrje korraldamine (eriti Vahtra tn jm).

43.  Lasteaia parkla korrastamine.

44.  Lasteaia juurde nn sebra.

45.  Kose spordimajas oleva fitnessi osa uuendamine.

46.  Kose tenniseväljakute teine etapp (kas siis kilehall või sandwich).

47.  Jõe äärde promenaadi rajamine.

48.  Tänavavalgustuse tööaja reguleerimine.

49.  Kose „turule“ asukoha leidmine.

50.  Lamavate politseinike paigaldamine kiiruse piiramiseks.

51.  Teeremonti või uue asfaltkatte paigaldus Kose Spordimaja (ujula) ette kõnniteele.

Kose-Uuemõisa

52.  Kergliiklustee Koselt Kose-Uuemõisasse.

53.  Kose-Uuemõisas veetorude vahetus, vesi väga hullus seisus.

54.  Nn tondilossi likvideerimine.

55.  Nn haisust lahti saamine.

56.  Aiamaade munitsipaliseerimine.

57.  Sildade ja silla piirete remont.

58.  Lamavate politseinike paigaldamine (Välja, Aia, Kase ja Kesk tänavatele).

59.  Laululava renoveerimine.

60.  Kose-Uuemõisa –Kose (Metsa tn), K-U Tartu mnt, K-U Tade küla teed tolmuvabaks ja korda.

61.  Maakiviaia taastamine (keskteeäärne kate on ohtlik, plekk ripub mis võib ohtlikult vigastada).

62.  Tänavate korralik märgistus ning puuduvate tänavate nimetused.

***  Välja tänava "basseini" likvideerimine.


Kõue

63.  Kõue Rahvamaja juurde parkimisvõimaluste loomine.

64.  Virla, Aela ja Kadja tee remont.

65.  Riigitee Kõuelt Virlani mustkatte alla.

Oru

66.  Kergliiklustee rajamine suurte majade juurest kooli ja lasteaiani.

67.  Külakeskuse taas munitsipaliseerimine.

68.  Ülekäigu sebra rajamine Rummu-Jüri teelt üle Kolu – Tammiku mnt

69.  Keskuses vanadesse hoonetesse sissepääsude piiramine (vana kultuurimaja ja söökla).

70.  Oru arenduse lõpuni ehitamine (teed, drenaaž, tänavavalgustus, kanalisatsiooni luugid tõsta õigele kõrgusele).

71.  Kergliiklustee Rummu Jüri teelt koolini.

72.  Tuletõrje veevõtukoha rajamine (kustutusvee tagamine).

73.  Kooli bussipeatuste tähistamine ja varjualuse tegemine, tähistatud ülekäigu koha tegemine ja sõidukiiruse piiramine.

Otiveski

74.  Korraliku bussipeatuse rajamine Vaida-Urge riigimaanteele Otiveski peatusse ja peatuse valgustamine, liikluskiiruse piiramine bussipeatuse ümbruses.

75.  Kergliiklustee rajamine Orusse. Kergliiklustee rajamine esmajärjekorras Aruvalda (ca 2 km) ja võimalusel Orusse (läbi metsa 3 km, mööda maantee äärt 7+ km).

Palvere

76.  Kergliiklustee rajamine Ravilasse.

77.  Bussiühenduse parandamine.

Paunküla

78.  Paunküla Hooldekodu MTÜle – oma vesi!

Ravila

79.  Kergliiklustee ehitamine Koselt läbi Ravila Kose-Ristile.

80.  Tänavanimetuste korraldamine.

81.  Aiamaade munitsipaliseerimine.

Kuivajõe (Sepa) küla

82.  Tee remont ja valgustus kuni Tartu mnt-ni.

83.  Betoonpinkide paigaldamine kõikjale vallas.

84.  Betoonist kujude tegemine (pesubetoon) ja paigaldamine kõikjale vallas.

85.  Võimalusel vana koolimaja munitsipaliseerimine.

Vardja

86.  Sisetee korrastamine Vardja majade vahel.

87.  Korvpalliplatsi korrastamine Vardja külas.

88.  Vanade kuuskede asendamine Vardja külas.

89.  Vardjast mööduval maanteel on vajalik kiiruse piiramine (50 või 70 km/h).

90.  Laste mänguväljak Vardjasse.

91.  Udumäe silla remont (üle Pirita jõe).

Siniallika

92.  Siniallika ümbruse korrastamine ja selle vaatamisväärsuse tõstmine.

93.  Siniallikad on püha paik ja see tuleb korrastada koostöös piirkondliku maausuliste härjapea kojaga.

Triigi

94.  Triigi tee Habajani.

Tuhala

95.  Tuhala Nõiakaevu igakülgne kaitse.

96.  Maastikukaitseala moodustamine.

97.  Kohalikku kogukonda häirib teadmine võimalikust Rail-Baltic´u tulekust.  Moodustame Rahkvälja kaitseala uuesti, et välistada kaevandajate lobbytööd raudtee meie maadele võimalikult lähedale toomiseks.

98.  Bussipeatuse valgustamine.

Viskla

99.  Kergliiklustee Koselt Visklani.

 1. Teed tolmuvabaks.
 2. Veevõtukoha rajamine.

Temaatiline ja valdkondlik osa

Jahi- ja põllumehed

 1. Toetame jahi- ja põllumeeste vahelisi partnerlussuhteid ja head koostööd.

Kose Vesi

 1. Vee hinda alandada kuni 15% ja kaotada abonenttasu (valla allasutus ei pea teenima kasumit).

Päästeteenus

 1. Veevõtukohad üle valla kas rajada või korda teha.
 2. Toetada vabatahtlike päästjate tegevust.
 3. Päästemeeskondade väljaõpetamine (piirkonnas orienteerumine).
 4. Korstnapühkimise teenuse korraldamine (2015 vajalik korstnapühkija tõend).

Turvalisus

 1. Suurem vallapoolne järelvalve ja toetus kohalikule konstaablile.
 2. Sõidukiiruse piiramine asulates nn "magavate politseinike näol".
 3. Turvateenuste tingimuste ja töö ümberkorraldamine.

Elukeskkond

 1. Soodustingimustel maa müük noortele peredele sh aiamaa (ainult kergliikluse juurde rajamine ei anna suuremale avalikkusele signaali, et Kosele tasub oma uus kodu rajada).
 2. Pirita jõe korras hoidmine kogu valla piires sh heakorratööd ja õige (kaladele vajaliku) veerežiimi kindlustamine läbirääkimiste teel.
 3. Koduloomade (koerte liigne lärmakus, hulkumine) probleemi lahendamine tiheasustusega aladel.
 4. Muruniitmine asulates, kontrollida korra täitmist.
 5. Avalike paadisildade rajamine veekogudele (vastutuse küsimus).
 6. Joogivee hind on liiga kallis võrreldes teiste omavalitsustega – majanduskomisjonil koos Kose Vesi OÜ-ga analüüsida vee hinna alandamise võimalusi.
 7. KÜ esimeeste harimine (näiteks esimehed / KÜd ei oska/julge Kredexi kaudu laenu ega toetust küsida), soojusauditite tegemine jms.
 8. Kergliiklusteede märgistamine.

Noorsootöö

 1. Valla noorsootöötajad lahkuvad töölt. Noorsootöötaja - ei ole ta pedagoog ega sotsiaaltöötaja. Samas koolide huvijuhid ja ringijuhid kuuluvad pedagoogide hulka, tehes noorsootööd.
 2. Noortekeskustes on ainult üks töötaja, kelle õlul mitmed kohustused. Kose-Uuemõisas näiteks kogu maja tegevuse juhtimine. Väljasõitudele ei tohi aga noortega üksi minna.
 3. Igasse noortekeskusesse tuleks tööle võtta vähemalt 2 noorsootöötajat ja tõsta puhkus vähemalt 42 päevani, kompenseerimaks aasta jooksul tehtud ületunde.
 4. Noortekeskustes peavad töötama vastava haridusega töötajad.

Haridus

 1. Lasteaia järjekorra likvideerimine (järjekorrad läbipaistvaks).
 2. Kose-Uuemõisa algkooli edasitoimimine, kuna Kose-Uuemõisa elanikele ja piirkonna arengule on see oluline küsimus.
 3. Harmi kooli edasitoimimine seni, kuni piirkonna elanikele ja piirkonna arengule on see oluline küsimus.
 4. Külades võiks teed saada musta katte, vähemalt need teed, kus sõidab koolibuss.
 5. Hariduse toetamine, ranitsa toetus. Hetkel ranitsa toetus puudub. Kõikides suuremates valdades on ranitsa toetus olemas ja ka mõnes väiksemaks. Ja see on väga suureks abiks just neile peredele kellel läheb mitu last üheaegselt kooli.

Sport

 1. Spordiideoloogia vajab muutmist/ümberkorraldamist.
 2. Spordikooli tegevuse efektiivsust tuleb tõsta.
 3. Ujumiskohtade rajamine (Kose koos Kõuega võiks olla Lõuna-Harjumaa ja Kesk-Eesti tõmbekoht ka selles vallas eriti kui looduslikud veekogud on nii ilusad) – vajalik päästevõimekus (pinnalt pääste).
 4. Talvespordi arendamine (valgustatud uisuväljakud ja suusarajad). Päästeameti võimekuse kasutamine uisuväljakute rajamiseks.
 5. Noorte ettevalmistus kooliks ja koolis läbilöömiseks, sõjaväeteenistuseks.
 6. Võimaluste loomine vanematele spordimeestele. Hõlmaks võimlemist ja füüsilisi harjutusi nii matil kui ka treeningsaalis (treeningvahendite ja vastastega).
 7. Vallas ei ole piisavalt arendavat ja sportlikku tegevust väikelastele (alla 6-7 a) (väikelaste ujumine).
 8. Kodu lähedal võiks olla võimalus imikute või väikelastega võimlemiseks, kuna liikumine on arengus väga oluline. Teenus võib olla tasuline, kuid seda peaks korraldama kas lasteaia/kooli või spordimaja abil.
 9. Huvi- ja sportimisvõimaluste kasutamiseks paindliku bussiliikluse korraldamine.
 10. Moto ja Vabaaja Keskuse arendamisele kaasa aitamine.

Ettevõtlus

 1. Vald võiks end Tallinna ettevõtetele (eelkõige tootmisettevõtted) reklaamida sobiva ettevõtluspaigana - hea infrastruktuur ja võimalus leida tööjõudu.
 2. Luua võimalused uutele ettevõtetele tootmis- ja äripindade leidmiseks, sest praegu ei ole Kosel tehnoparki vms rendipindade võimalust.
 3. Turismiettevõtete tegevuse arendamisele kaasaaitamine.
 4. Ettevõtjatele soodustingimustel või tühjalt seisvate ehitiste ja kasutuseta maa-alade rentimine.
 5. Kose vallas on tühjalt seisvaid või poolenisti kasutusel olevaid tootmishooneid (vanad laudad, kuivatid jne), mille kohta puudub info kinnisvaraportaalides. Kui nende hoonete omanikel endil on huvi nendesse rentnikke leida, siis Kose vald võiks aidata seda infot vahendada.

Valla juhtimine

 1. Normaalne oleks, kui vallas töötaks endiselt kultuurinõunik ja kultuurikeskuse juht ei peaks tegema ka tema tööd.
 2. Parem kommunikatsioon valla ja kodanike vahel.
 3. Ühinemisel tekkiva suurema Kose valla juhtimise efektiivsemaks muutmine.
 4. Hoolimata valla näilisest suurenemisest tuleb leida võimalus valla juhtimisele kuluvate rahaliste vahendite kokkuhoiuks samu tööülesandeid täitvate ametikohtade kaotamise läbi.
 
Ürituste Kalender
<<  Märts 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031